ورود کاربر
تصویر امنیتی

جستجو
رشته گرايش هاي گروه مكانيك

رشته - گرایش های گروه مکانیک

رشته-گرایش
مقطعسال اخذ مجوز
ساخت و تولید - ماشین ابزار
کاردانیمهر 90
نقشه کشیکاردانیمهر 90
صنایع فلزی- جوشکاریکاردانیمهر 90
مکانیک خودروکاردانیمهر 91
ساخت و تولید - ماشین ابزارکارشناسی ناپیوستهمهر 91
مهندسی مکانیککارشناسی پیوستهمهر 92
مهندسی تکنولوژی مکانیک خودروکارشناسی ناپیوستهمهر 92
مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی برودتیکارشناسی ناپیوستهمهر 93
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید- قالب سازیکارشناسی ناپیوستهمهر 93
جملات قصار
کسي که وجدانش پاک باشد زود خوابش مي برد. مثل فرانسوي