ورود کاربر
تصویر امنیتی

جستجو
رشته گرايش هاي گروه مكانيك

رشته - گرایش های گروه مکانیک

رشته-گرایش
مقطع سال اخذ مجوز
ساخت و تولید - ماشین ابزار
کاردانی مهر 90
نقشه کشی کاردانی مهر 90
صنایع فلزی- جوشکاری کاردانی مهر 90
مکانیک خودرو کاردانی مهر 91
ساخت و تولید - ماشین ابزار کارشناسی ناپیوسته مهر 91
مهندسی مکانیک کارشناسی پیوسته مهر 92
مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو کارشناسی ناپیوسته مهر 92
مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی برودتی کارشناسی ناپیوسته مهر 93
مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید- قالب سازی کارشناسی ناپیوسته مهر 93
جملات قصار
توجه داشته باش که ميتوان از يک دشمن يک دوست ساخت. سنکا