صفحه اخبار
تکنولوژی MEMS چیست؟

سیستم های میکروالکترومکانیکی یا MEMS، تکنولوژی جدیدی هستند که در تعریفی عام می توان اینگونه تعریفشان کرد که ابزارها و ساختارهای الکترونیکی-مکانیکی ای هستند که با کمک تکنولوژی های جدید در مقیاس میکرو ساخته می شوند.

ادامه مطلب

موتور سیکلت برقی

موتور سیکلت برقی به عنوان موتور سیکلت که با انرژی پاک الکتریکی حرکت می کند، همواره مورد توجه جوامع مخصوصا جوامع صنعتی بوده است.

ادامه مطلب

جملات قصار
براي شنا کردن در جهت مخالف رودخانه قدرت، جرأت و سختکوشي لازم است، وگرنه هر ماهي مرده اي مي تواند از سمت موافق آب حرکت کند. ساموئل اسمايلز